فرم درخواست استخدام


تکمیل این فرم هیچگونه تعهد استخدامی برای انزل آی آر ایجاد نخواهد کرد.

نتیجه پذیرش کلیه فرم های ارسال شده حداکثر تا یک هفته اعلام خواهد شد.


  • {{value}}
نام را بنویسید. نام را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام خانوادگی را بنویسید. نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/02/30
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 11 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 11 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
تعداد فرزند را انتخاب کنید.
دین و مذهب را بنویسید. دین و مذهب را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
خدمت نظام وظیفه را انتخاب کنید.
ذکر عنوان معافیت (در صورت وجود) را بنویسید. ذکر عنوان معافیت (در صورت وجود) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وضعیت جسمانی را انتخاب کنید.
ذکر عنوان بیماری (در صورت وجود) را بنویسید. ذکر عنوان بیماری (در صورت وجود) را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.
آخرین مدرک تحصیلی را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سال فارغ التحصیلی را بنویسید. سال فارغ التحصیلی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سایر مدارک و دوره ها (در صورت وجود) را بنویسید. سایر مدارک و دوره ها (در صورت وجود) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سوابق شغلی (در صورت وجود) را بنویسید. سوابق شغلی (در صورت وجود) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
میزان آشنایی با کامپیوتر را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
در صورت تسلط بر سایر نرم افزارها ذکر نمایید را بنویسید. در صورت تسلط بر سایر نرم افزارها ذکر نمایید را کوچک‌تر از 500 حرف بنویسید.
متقاضی کار را انتخاب کنید.
میزان حقوق پیشنهادی را بنویسید. میزان حقوق پیشنهادی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. میزان حقوق پیشنهادی را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...